Obchodní podmínky


Ceny

Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách (Kč). Ceny zahrnují příslušnou DPH (daň z přidané hodnoty) v zákonné výši. Celková cena dále zahrnuje náklady na dopravu, platbu a dodání zboží. Ceny uvedené v den, kdy zákazník odešle svou objednávku, jsou platné v průběhu celého procesu nákupu.

Nákup

Při objednání zboží na stránkách www.fotrnatripu.cz se po potvrzení objednávky zaslaném na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem ("potvrzení objednávky") uzavírá závazná kupní smlouva. K potvrzení objednávky musí dojít nejpozději do 24 hodin po obdržení objednávky. Objednávky odeslané v období od pátku do neděle nebo o svátcích pak musí být potvrzeny nejpozději do 18:00 hodin následujícího pracovního dne. Změny v již potvrzené objednávce nejsou možné.

Dodací termíny a oznámení o dodávce

Snažíme se, aby zboží, které je na skladě, bylo odesláno do pěti (5) pracovních dnů po potvrzení objednávky. Zákazník by měl tedy zásilku obdržet přibližně do osmi (8) dnů. Pokud zboží na skladě není, snažíme se, aby zákazník zásilku obdržel do tří (3) týdnů od potvrzení objednávky. Uvedené dodací termíny představují pouhý odhad a závisí zejména na fungování mezinárodní i vnitrostátní přepravní služby. V období zvýšené zátěže přepravních služeb (např. před Vánoci) může dodání zboží trvat o něco déle než obvykle.

Pokud by se dodávka zboží oproti předpokladu zdržela, je zákazník oprávněn svůj nákup zrušit. V takovém případě je zákazník povinen kontaktovat nás na kontaktní adrese info@fotrnatripu.cz a informovat o zrušení svého nákupu.

Objednávky odesíláme prostřednictvím společností Zásilkovna a Česká Pošta.

Manipulační poplatky a poštovné

U každé objednávky bude účtován standardní manipulační poplatek a poštovné, a to bez ohledu na počet objednaných kusů zboží nebo na místo určení, kam má být zásilka doručena. Tento poplatek kryje náklady na manipulaci, balení, platby, služby a dodávku zboží, jež vzniknou ve vztahu ke každé objednávce.

Pokud si zákazník není jistý, zda dodáváme zboží do určité oblasti, doporučujeme mu kontaktovat nás před odesláním objednávky.

Platba

Platby je možno provádět převodem nebo kreditní kartou online.

Při platbě kreditní nebo debetní kartou musí zákazník uvést číslo karty, CVC kód a dobu platnosti karty. Transakce by pokud možno měla být též ověřena systémem 3D-Secure. Příslušná částka bude odečtena ze zákazníkovy karty v okamžiku, kdy zákazník odešle a akceptuje objednávku.

U všech držitelů kreditních i debetních karet může být provedena kontrola platnosti a podána žádost o autorizaci u vydavatele karty. Pokud vydavatel karty odmítne autorizovat platbu na účet společnosti, obdrží zákazník hlášení o chybě spolu s žádostí, aby zvolil jiný způsob platby. V takovém případě naše společnost neodpovídá za jakékoli zdržení nebo nedoručení objednávky, a to až do okamžiku uskutečnění platné a autorizované platby.

Právo na odstoupení od smlouvy / vrácení zboží

Zákazníkům poskytujeme 30.denní lhůtu na odstoupení od kupní smlouvy.

Zákazník je povinen zajistit vrácení zboží a je v takovém případě povinen uhradit poštovné a nese také riziko poškození zásilky během přepravy. Doporučujeme zákazníkům, aby si uschovali doklad o odeslání zásilky a případně i číslo zásilky až do okamžiku vrácení kupní ceny.

Vracené zboží musí obsahovat původní visačky, nesmí být použité, musí být v původním stavu a v původním obalu, v jakém bylo zákazníkovi dodáno.

Peníze za vrácené zboží budou zákazníkovi vyplaceny do 10 dnů od obdržení vráceného zboží, a to na stejný účet, z něhož byla provedena platba při nákupu zboží.

V případě, že jste použil platbu dobírkou, uveďte účet, na který chcete, aby byla částka připsána.

Chráníme vaše soukromí v souladu s nařízením Evropské Unie.

Podmínky ochrany osobních údajů:

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Wire Fire s.r.o. IČ: 07954441

se sídlem Na příkopě 857/18, PSČ 110 00 Praha 1- Nové Město, Česká republika (dále jen: "správce").

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Wire Fire s.r.o., Na příkopě 857/18, PSČ 110 00 Praha 1- Nové Město

tel.: 736683934

info@fotrnatripu.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

konný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

zajišťující marketingové služby.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.